Mentoren

Match Mentoren zijn betrokken mensen die graag een bijdrage willen leveren aan de ondersteuning van een jongere bij hun vraag op het gebied van:

1 Onderwijs

2 Vrije tijd

3 Thuissituatie

 

Wat verwachten wij van u?

U bent bereid een Match Mentor relatie aan te gaan met een jongere gemiddeld een jaar.

U bent gemiddeld twee uur per week beschikbaar voor deze ondersteuning. In deze uren zitten de begeleiding van de jongere, de training en de intervisie bijeenkomsten.

U moet een VOG overleggen.

U bent integer, communicatief en u bent resultaatgericht.

U heeft voldoende empathie en u bent in staat de mentee emotioneel te ondersteunen.

U neemt deel aan groepsintervisie bijeenkomsten georganiseerd door de projectcoördinatoren.

U maakt tijdens het mentoraat samen met uw mentee verslag van hetgeen besproken is.

 

Wat lever het u op?

Een rijke ervaring in het coachen van een (of meerdere) jongere(n).

U krijgt een training van 4 dagdelen voor MatchMentoren.

U wordt ondersteund door de coördinatoren.

Per 6-8 weken is er een intervisiebijeenkomst waarin ervaringen met andere mentoren worden uitgewisseld.

 

Aanmelden?

Klik hier om aan te melden