Ander land, andere stad. Opnieuw beginnen. Van je nieuwe woning weer een thuis maken, je prettig voelen in de wijk, kennismaken met de buren. De Nederlandse taal leren, de gebruiken van dit land kennen etc. Dat staat nieuwkomers (vluchtelingen) te doen die nieuw in Helmond komen wonen. Een leven achtergelaten in hun eigen land en veel meegemaakt. Een nieuwe start maken is een hele opgave voor hen. Samen een nieuwe start maken, maakt het een stuk draaglijker.

LEVgroep Helmond biedt in 2018 en 2019 speciale mogelijkheid aan vluchtelingen (de statushouder) de mogelijkheid aan om extra ondersteuning te krijgen van een vrijwilliger. Dit kan zowel in een één op één contact; mentor of in het gezin; een maatje.

De mentor ondersteunt de nieuwkomer, de vluchteling, voor een periode van een jaar op een door henzelf omschreven doel. De begeleiding bestaat uit een contactmoment van twee uur per week. Deze mentoring valt binnen de bestaande activiteit MatchMentor. De mentoren krijgen eenzelfde training en een extra aanbod gericht op de hulp aan anderstaligen en/ of een andere culturele achtergrond. De minimale leeftijd van de vluchteling is 10 jaar, er is geen maximale leeftijd.

Het maatje ondersteunt het vluchtelinggezin voor de periode van een jaar op een door henzelf omschreven doel. De begeleiding bestaat uit een of meerdere contactmomenten per week, en 3 á 4 uur per week de tijd. Het maatje gaat bijvoorbeeld ook mee naar een tien-minutengesprek op de school van één van de kinderen of gaat mee naar een sportclub om een training bij te wonen. Het maatje krijgt een training in het kader van vluchtelingenwerk en de inhoudelijke ondersteuning wordt ook vanuit het vluchtelingenwerk vormgegeven.

Wil jij het verschil maken? En wil je een ander, de nieuwkomer, helpen om zijn doel te bereiken? Of heb je vragen? Neem contact op met: Manon van Rossum, 06 40 80 28 46 of manon.vanrossum@levgroep.nl.